Vi behöver spara och hantera personuppgifter om dig, såsom namn, personnr, telefonnr, adress, epostadress osv. Dessa uppgifter används i t.ex lägenhetsregister, garageavtal och bokningar på Brf Passarens bokningssida.  Även uppgifter som går till styrelsen vid renovering, felanmälan och uttag ur inre fond.

Personuppgifterna behövs för att vi ska kunna utföra våra åtagande gentemot dig vid t.ex en garageupplåtelse eller felanmälan.

Personuppgifterna har vi fått från dig själv eller från HSB:s lägenhetsregister. 

När du samtycker till att vi registrerar eller använder dina personuppgifter, ska du även veta att du när som helst har rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

De avtal du träffar kring ditt boende är den rättsliga grund som berättigar Brf Passarens personuppgiftsbehandling.   

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med HSB Mälardalen och medlemmarna i Brf Passarens styrelse.

De personuppgifter vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter delas tillfälligt av våra entreprenörer och utförare.

Bostadsrättsföreningen lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

Personuppgiftsansvarig är styrelsen för Brf Passaren.

Anslagstavla

Styrelsen - 3 weeks ago

Medlemsmöte är inplanerat till den 25:e november kl.17.30

Vicevärden - 3 weeks ago

Städdag den 23:e oktober kl.9.45,Samling vid resp. husombud.

admin - 4 months ago

Ingen hämtning av trädgårdsavfall under Juli månad.

Ove Gidlöf - 4 months ago

Från ordf. Säckarna med trädgårdsavfall kommer att tas bort ikväll av GMS

Vicevärden Passaren - 6 months ago

Basketkorg nu uppsatt på tennisbanan.

Your browser does not support the HTML5 canvas tag.
Cancel
Go to top