Vi behöver spara och hantera personuppgifter om dig, såsom namn, personnr, telefonnr, adress, epostadress osv. Dessa uppgifter används i t.ex lägenhetsregister, garageavtal och bokningar på Brf Passarens bokningssida.  Även uppgifter som går till styrelsen vid renovering, felanmälan och uttag ur inre fond.

Personuppgifterna behövs för att vi ska kunna utföra våra åtagande gentemot dig vid t.ex en garageupplåtelse eller felanmälan.

Personuppgifterna har vi fått från dig själv eller från HSB:s lägenhetsregister. 

När du samtycker till att vi registrerar eller använder dina personuppgifter, ska du även veta att du när som helst har rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

De avtal du träffar kring ditt boende är den rättsliga grund som berättigar Brf Passarens personuppgiftsbehandling.   

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med HSB Mälardalen och medlemmarna i Brf Passarens styrelse.

De personuppgifter vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter delas tillfälligt av våra entreprenörer och utförare.

Bostadsrättsföreningen lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

Personuppgiftsansvarig är styrelsen för Brf Passaren.

Anslagstavla

vicevarden - 3 months ago

Sista hämtning av trädgårdsavfallet blir den 27/10

webmaster - 6 months ago

Från 1 juli 2020 tar Sappa över som vår TV leverantör. Övergången sker helt sömnlöst utan att vi behöver göra något. Allt fungerar som vanligt.Kontakta Sappa 0774-444 7444 om du undrar över något.

Vicevärden Passaren - 7 months ago

Veckorna 27, 28 och 32 sker ingen hämtning av trädgårdsavfall

Vicevärden - 8 months ago

Den gemensamma städdagen inställd i vår pga Corana

Vicevärden. - 8 months ago

Körning av trädgårdsavfallet börjar vi med igen den 21/4. Därefter sker hämtning varje tisdag morgon fram till hösten.

Your browser does not support the HTML5 canvas tag.
Cancel
Go to top