Vi behöver spara och hantera personuppgifter om dig, såsom namn, personnr, telefonnr, adress, epostadress osv. Dessa uppgifter används i t.ex lägenhetsregister, garageavtal och bokningar på Brf Passarens bokningssida.  Även uppgifter som går till styrelsen vid renovering, felanmälan och uttag ur inre fond.

Personuppgifterna behövs för att vi ska kunna utföra våra åtagande gentemot dig vid t.ex en garageupplåtelse eller felanmälan.

Personuppgifterna har vi fått från dig själv eller från HSB:s lägenhetsregister. 

När du samtycker till att vi registrerar eller använder dina personuppgifter, ska du även veta att du när som helst har rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

De avtal du träffar kring ditt boende är den rättsliga grund som berättigar Brf Passarens personuppgiftsbehandling.   

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med HSB Mälardalen och medlemmarna i Brf Passarens styrelse.

De personuppgifter vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter delas tillfälligt av våra entreprenörer och utförare.

Bostadsrättsföreningen lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

Personuppgiftsansvarig är styrelsen för Brf Passaren.

Anslagstavla

Vicevärden - 3 weeks ago

Den gemensamma städdagen inställd i vår pga Corana

Vicevärden. - 1 month ago

Körning av trädgårdsavfallet börjar vi med igen den 21/4. Därefter sker hämtning varje tisdag morgon fram till hösten.

Vicevärden Passaren - 5 months ago

JulgranarTjugonde dag jul infaller som alltid den 13/1. Om du vill, hämtar vi din gran påföljande tisdag, den 14/1. Gör som vanligt, ställ ut granen vid din entré (utan ljus och fot!) senast 07.00.

Vicevärden Passaren - 5 months ago

t.om. onsdag den4:e är 110 värmeväxlar  besiktade, 5 st.  är i behov utbyte, de är beställda.Övriga fel försöker man lösa efterhand.

Magnus - 5 months ago

Här kommer information om min julledighet.23/12 och 27/12 jobbar jag halvdag, 0700-1200.30/12 och 2/1 har jag semester och 3/1 jobbar jag halvdag, 0700-1200. Sen kör jag på som vanligt.Hälsningar Vicevärden Magnus

Your browser does not support the HTML5 canvas tag.
Cancel
Go to top