Vi behöver spara och hantera personuppgifter om dig, såsom namn, personnr, telefonnr, adress, epostadress osv. Dessa uppgifter används i t.ex lägenhetsregister, garageavtal och bokningar på Brf Passarens bokningssida.  Även uppgifter som går till styrelsen vid renovering, felanmälan och uttag ur inre fond.

Personuppgifterna behövs för att vi ska kunna utföra våra åtagande gentemot dig vid t.ex en garageupplåtelse eller felanmälan.

Personuppgifterna har vi fått från dig själv eller från HSB:s lägenhetsregister. 

När du samtycker till att vi registrerar eller använder dina personuppgifter, ska du även veta att du när som helst har rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

De avtal du träffar kring ditt boende är den rättsliga grund som berättigar Brf Passarens personuppgiftsbehandling.   

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med HSB Mälardalen och medlemmarna i Brf Passarens styrelse.

De personuppgifter vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter delas tillfälligt av våra entreprenörer och utförare.

Bostadsrättsföreningen lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

Personuppgiftsansvarig är styrelsen för Brf Passaren.

Anslagstavla

Ordförande - 2 months ago

Inom området finns råttor. Nomor har varit här o lagt ut fällor. Nomor återkommer. (Nomor är det företag vi har avtal med ang. skadedjur)

Vicevärden - 7 months ago

Garagetaks-renovering börjar1/3 - 2022Hej,Första etappen gäller röda garagen med start 1/3 - 2022 från garageports-nummer 133 - 152.I det garaget får ingenting finnas, varken bilar eller annat under tiden 1/3 till 16/3.Alla andra som har garage på röd parkering uppmanas använda sina för att lämna plats på parkeringen för dom som inte har tillgång till sitt garage.Det är viktigt att följa dessa uppmaningar, dels med hänsyn till era grannar och dels för att inte fördyra / fördröja renoveringen.

Vicevärden - 8 months ago

Tydligen så förekommer det att boende fått telefonsamtal att det ska komma någon och göra rent spisfläkten och dess kanal. Det finns ingen skyldighet att släppa in den personen. Om någon ringer-fråga vem som beställt jobbet. Rengöring av fläktkanalen är föreningens ansvar och rengöring av spisfläkt är den boendes. När det är dags för rengöring av ventilationskanaler, så kommer ni att få besked i god tid från styrelsen och Magnus.

Vicevärden Passaren - 10 months ago

Sista körning av trädgårdsavfall blir den 2/11.Sedan startar avfallshämtningen igen i slutet av april.

Styrelsen - 11 months ago

Medlemsmöte är inplanerat till den 25:e november kl.17.30

Your browser does not support the HTML5 canvas tag.
Cancel
Go to top