Vid problem Kontakta alltid vicevärden!

Akuta problem. På icke arbetstid  har jourverksamheten förts till Securitas. Vid fel som måste åtgärdas ring 010-303 27 00  Försök dock att i första hand kontakta vicevärden.

Några exempel på akuta problem:

  • Översvämning, vattenskadan eller risk för olycksfall eller skadegörelse på grund av snö, is eller föremål som hotar att falla ned från fastigheten t.ex. TV–antenn, tegelpannor etc. Annan svår situation som kräver omedelbar åtgärd.

Vid ej akuta problem vänta till nästkommande arbetsdag, och tala med vicevärden.

Exempel på problem som inte är att betrakta som akuta:

  • Enstaka fel i lägenheten.
  • Enstaka ruta sönderslagen.
  • Droppande kran.
  • Stopp i tvättställ, diskho etc.

Tänk på att jourverksamheten är mycket dyr, och oftast får lägenhetshavaren själv betala.

Anslagstavla

Ordförande - 2 months ago

Inom området finns råttor. Nomor har varit här o lagt ut fällor. Nomor återkommer. (Nomor är det företag vi har avtal med ang. skadedjur)

Vicevärden - 7 months ago

Garagetaks-renovering börjar1/3 - 2022Hej,Första etappen gäller röda garagen med start 1/3 - 2022 från garageports-nummer 133 - 152.I det garaget får ingenting finnas, varken bilar eller annat under tiden 1/3 till 16/3.Alla andra som har garage på röd parkering uppmanas använda sina för att lämna plats på parkeringen för dom som inte har tillgång till sitt garage.Det är viktigt att följa dessa uppmaningar, dels med hänsyn till era grannar och dels för att inte fördyra / fördröja renoveringen.

Vicevärden - 8 months ago

Tydligen så förekommer det att boende fått telefonsamtal att det ska komma någon och göra rent spisfläkten och dess kanal. Det finns ingen skyldighet att släppa in den personen. Om någon ringer-fråga vem som beställt jobbet. Rengöring av fläktkanalen är föreningens ansvar och rengöring av spisfläkt är den boendes. När det är dags för rengöring av ventilationskanaler, så kommer ni att få besked i god tid från styrelsen och Magnus.

Vicevärden Passaren - 10 months ago

Sista körning av trädgårdsavfall blir den 2/11.Sedan startar avfallshämtningen igen i slutet av april.

Styrelsen - 11 months ago

Medlemsmöte är inplanerat till den 25:e november kl.17.30

Your browser does not support the HTML5 canvas tag.
Cancel
Go to top