Vid problem Kontakta alltid vicevärden!

Akuta problem. På icke arbetstid  har jourverksamheten förts till Securitas. Vid fel som måste åtgärdas ring 020–840 840. Försök dock att i första hand kontakta vicevärden.

Några exempel på akuta problem:

  • Översvämning, vattenskadan eller risk för olycksfall eller skadegörelse på grund av snö, is eller föremål som hotar att falla ned från fastigheten t.ex. TV–antenn, tegelpannor etc. Annan svår situation som kräver omedelbar åtgärd.

Vid ej akuta problem vänta till nästkommande arbetsdag, och tala med vicevärden.

Exempel på problem som inte är att betrakta som akuta:

  • Enstaka fel i lägenheten.
  • Enstaka ruta sönderslagen.
  • Droppande kran.
  • Stopp i tvättställ, diskho etc.

Tänk på att jourverksamheten är mycket dyr, och oftast får lägenhetshavaren själv betala.

Anslagstavla

Vicevärden - 1 month ago

Passarens styrelse har numera tecknat ett avtal med EON gällande underhåll och skötsel av fjärrvärmeväxlarna i era bostäder. EON kommer att kontakta alla boende för funktionskontroll av värmeväxlare.

Admin - 4 months ago

Nytt telefonnummer till HSB felanmälan från juni 2019. 010-303 27 00. Gäller även utanför ordinarie arbetstid

Anonymous - 6 months ago

Onsdagen den 29/5 klockan 18.00i vår föreningslokal, så kommer Göran Fogelströmpå Civilförsvarsförbundet att hålla en gratis föreläsning om Hemberedskap vid kriser i samhället.

Janne P - 9 months ago

Vill bara tacka för snöplogningen idag. Underlättar mycket.

Vicevärden - 1 year ago

Hämtning av trädgårdsavfall 2018Sista körning av trädgårdsavfall blir den 30/10.Sedan startar avfallshämtningen igen i slutet av april.

Your browser does not support the HTML5 canvas tag.
Cancel
Go to top