Vid problem Kontakta alltid vicevärden!

Akuta problem. På icke arbetstid  har jourverksamheten förts till Securitas. Vid fel som måste åtgärdas ring 010-303 27 00  Försök dock att i första hand kontakta vicevärden.

Några exempel på akuta problem:

  • Översvämning, vattenskadan eller risk för olycksfall eller skadegörelse på grund av snö, is eller föremål som hotar att falla ned från fastigheten t.ex. TV–antenn, tegelpannor etc. Annan svår situation som kräver omedelbar åtgärd.

Vid ej akuta problem vänta till nästkommande arbetsdag, och tala med vicevärden.

Exempel på problem som inte är att betrakta som akuta:

  • Enstaka fel i lägenheten.
  • Enstaka ruta sönderslagen.
  • Droppande kran.
  • Stopp i tvättställ, diskho etc.

Tänk på att jourverksamheten är mycket dyr, och oftast får lägenhetshavaren själv betala.

Anslagstavla

Styrelsen - 3 weeks ago

Medlemsmöte är inplanerat till den 25:e november kl.17.30

Vicevärden - 3 weeks ago

Städdag den 23:e oktober kl.9.45,Samling vid resp. husombud.

admin - 4 months ago

Ingen hämtning av trädgårdsavfall under Juli månad.

Ove Gidlöf - 4 months ago

Från ordf. Säckarna med trädgårdsavfall kommer att tas bort ikväll av GMS

Vicevärden Passaren - 6 months ago

Basketkorg nu uppsatt på tennisbanan.

Your browser does not support the HTML5 canvas tag.
Cancel
Go to top