Nya avskrivningsreglerna medför inte höjda avgifter i bostadsrättsföreningar

Förbudet mot progressiv avskrivning i bostadsrättsföreningar innebär inte i sig att medlemsavgifterna måste höjas. Den slutsatsen drar professorerna Daniel Stattin och Carl Svernlöv i en analys av de nya avskrivningsreglerna som presenteras i en debattartikel i Dagens Industri.

I april i år fastslog statliga Bokföringsnämnden att så kallad progressiv avskrivning inte längre är tillåten för bostadsrättsföreningar. Från och med 2014 gäller i stället linjär avskrivning – något som väckt en del oro hos både bostadsrättshavare och styrelser i bostadsrättsföreningar som tidigare tillämpat progressiv avskrivning.

Underskott betyder inte höjda avgifter
En följd av de nya reglerna är att bostadsrättsföreningen som tidigare använt progressiv avskrivning framöver kan gå med redovisningsmässigt underskott på grund av ökade avskrivningar. Vad händer då med medlemsavgifterna – måste de höjas för att kompensera för ökade avskrivningar? Och kan styrelsen hållas ansvarig för ett redovisningsmässigt underskott som beror på ändrade avskrivningsregler?

Svaret på de bägge frågorna är nej, under förutsättning att föreningen har god likviditet och att det görs avsättningar till underhåll. Det skriver Daniel Stattin, professor Uppsala Universitet, och Carl Svernlöv, advokat och professor Uppsala Universitet, i debattartikeln.
– Det är viktigt att vi nu fått ett klargörande att bostadsrättsföreningar inte behöver höja månadsavgifterna på grund av ett eventuellt redovisningsmässigt underskott, säger Niklas Widebeck, ekonomichef på HSB riksförbund.

Sund ekonomi och god framförhållning
Daniel Stattin och Carl Svernlöv har på uppdrag av HSB, Bostadsrätterna, SBC, Riksbyggen och FAR undersökt hur bokföringslagen ska tolkas när en bostadsrättsförening redovisar underskott i resultaträkningen. 
– Det är bra att utredningen visar, precis som HSB hela tiden hävdat, att så länge bostadsrättsföreningen har god framförhållning i underhållsplanering och avsätter medel för detta blir avskrivningsfrågan sekundär. Grundfrågan handlar om sund ekonomi i föreningarna. Och det är något som HSB alltid håller högt i de föreningar som vi förvaltar, säger Niklas Widebeck, ekonomichef på HSB Riksförbund.

HSB i samarbete för bättre regler
I debattartikeln understryks också att dagens avskrivningsregler inte är anpassade till bostadsrättsföreningar.
– Nu återstår nästa viktiga steg för att få långsiktig ordning i avskrivningsfrågan. Det krävs en genomgripande översyn av nuvarande regelverk. Bara på så sätt kan vi få ett regelverk som är tydligt och begripligt för konsumenter och bostadsrättsföreningarnas styrelser, säger Niklas Widebeck.
HSB tog i våras initiativ till ett samarbete med Riksbyggen, SBC, Bostadsrätterna och med Föreningen för Auktoriserade Revisorer (FAR) för få fram ett eget regelverk för avskrivningar i bostadsrättsföreningar.

Go to top