Badrums renovering

Allt fler medlemmar väljer att renovera sina badrum.vatrum
Styrelsen ser positivt på detta om det görs på ett fackmannamässigt sätt som följer gällande normer, med särskilt beaktande när det gäller utförandet av nytt tätskikt. se detta viktiga dokument 
Det är viktigt att en badrumsrenovering genomförs på ett professionellt sätt med godkända produkter.
En certifierad entreprenör ger garanti och papper på att fackmanamässigt arbete är utfört.

Go to top