Omfattning

  • Föreningens samtliga byggnader är försäkrade genom en fastighetsförsäkring, som är en s.k. fullvärdesförsäkring. Denna tecknas och betalas av föreningen. På vicevärdsexpedition-en kan Du se de fullständiga försäkringsvillkoren.
  • I fastighetsförsäkringen ingår även bostadsrättstillägg, som en del i fastighetsförsäkringen. Även bostadsrättstillägget är en fullvärdesförsäkring, som tecknas och betalas av föreningen. Det innebär att Du inte själv behöver ha ett s.k. bostadsrättstillägg i din egen hemförsäkring.

Försäkringen gäller för den egendom som Du enligt Bostadsrättslagen och föreningens stadgar har underhålls- och reparationsansvar för, samt fast inredning som bekostas av Dig

Grundsjälvrisken är f.n. 2 000 kr. Maximalt åldersavdrag är 15 000 kr.

Om olyckan är framme skall du snarast anmäla detta till HSB Mälardalen under kontorstid (08.00-16.00) på telefon 0730-70 24 61, samt till vicevärdsexpeditionen 019-24 00 98.

  • Hemförsäkring för t.ex. lösöre (möbler, konst, TV etc), tecknas av den boende efter eget behov.

Ansvarsförhållanden för försäkringar

Sammanfattningsvis gäller således följande ansvarsförhållanden;

  1. Fasighetsförsäkring                      -                    Brf Passaren
  2. Bostadsrättstillägg                        -                    Brf Passaren
  3. Hemförsäkring                              -                    Bostadsrättshavaren

Försäkringsgivare

Brf Passaren har f.n. tecknat fasighetsförsäkring inkl. bostadsrättstillägg med Protector Försäkring ASA..

 

För att kunna se alla sidor måste du vara boende i brf Passaren samt registrerad på Passaren.se. De privata sidorna visas inte förrän du loggat in!

Login

Go to top