Vicevärdsexpeditionen
Föreningen har anställd fastighetsskötare.  (vicevärd) Arb. tid 07:00 - 16:00. Telefontid 07:00 - 09:00
Expedition. 019-240098
Mobiltel. 070-7740098
  1. Trädgårdsavfall hämtas upp varje måndag under tiden april - oktober. Om inte annat meddelats. Obs! knyt inte ihop säckarna. Använda säckar finns i "Biblioteken" vid soprummen
  2. Påsar för kompostavfall finns i  "Biblioteken" i soprummen.

Felanmälan:
ska göras till fastighetsskötaren. I vissa fall kan den boende göra felanmälan direkt till HSB-service tel. 020-840 840, men då måste också felanmälan göras till fastighetsskötaren. Detta för att inga missförstånd ska uppstå när föreningen får faktura för åtgärd
Efter arbetstidens slut och helgdagar bör endast akuta ärenden felanmälas, eftersom samtalen kopplas vidare till Securitas. 


Försäkringar:

Brf Passaren har Folksam som försäkringsbolag från den 1 april 2016. Bostadsrättstillägget Ingår för de boende i Föreningens fastighetsförsäkring. Hemförsäkring tecknar du själv i valfritt försäkringsbolag. Anmälan vid skada: 020-840 840 eller mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Skadedjur

Skadeanmälan skall göras till: Anticimex: 019-25 10 60. Folksam är vårt föräkringsbolag.

OBS! Myrdosor och silverfiskfällor beställer du numera direkt på detta telefonnummer. 


TV

Sappa levererar analog signal till våra fastigheter. (Fastigheterna anslutna till Stadsnät)


 

 
Bredband/Fiber: 
Föreningen är ansluten Till Stadsnät.


Fläktsystem:
Husen är utrustade med återvinningssystem. Ny ventilation (CASA_R5-H)  monteras 2016-1017.


 
Föreningen:
Den främsta uppgiften för bostadsrättsföreningen är att äga och förvalta husen i medlemmarnas intresse. Det kapital som lagts ner i föreningen får inte förstöras. Föreningen ska se till att hålla fastigheten i ett bra skick. För att kunna göra detta måste föreningen ta in de medel som är nödvändiga för löpande och kommande uppgifter.
Alla beslut i föreningen ska fattas av föreningen och aldrig av enskilda personer.
På vilket sätt föreningen ska skötas bestäms av årsstämman  och styrelsen. Stämman är alltid högsta beslutande organ.
Styrelsens uppgift är att verkställa stämmans beslut under verksamhetsåret. I övrigt är det styrelsen som sköter föreningens angelägenheter. Styrelsen har inte rätt att på egen hand ändra på årsstämmans beslut.
Den enskilde medlemmen har i princip endast ett tillfälle under året att vara med och påverka, och det är på årsstämman. Enligt stadgarna finns ingen annan rätt. Det finns dock ett undantag, och det är det som reglerar medlemmens möjlighet att väcka talan mot olagliga eller stadgevidriga beslut.

 

För att kunna se alla sidor måste du vara boende i brf Passaren samt registrerad på Passaren.se. De privata sidorna visas inte förrän du loggat in!

Login

Go to top