Grundutbudet i vårt fibernät är som bekant 22 analoga kanaler. Ca 70% av de boende har också digitala kanalertv med olika innehåll. Om ett generellt fel i sändningen uppstår, anmäler normalt föreningen detta. Men en boende kan drabbas av fel. som bara berör den egna lägenheten eller några få och då måste den boende själv göra felanmälan. Använd då följande telefonnummer.

Ananloga Kanaler: 020-66 85 00 (via Securitas till AT-installations jourteckniker)

Digitala kanaler: Sappa 0774-444 744.

För att kunna se alla sidor måste du vara boende i brf Passaren samt registrerad på Passaren.se. De privata sidorna visas inte förrän du loggat in!

Login

Go to top