Fibernät och telefonnät

för TV/Internet/Telefoni

Allmänt
Samtliga lägenheter har via vårt områdesnät/fastighetsnät, en fibernätanslutning till Stadsnät.stadsn
Fiberanslutningen ger Dig möjligheten – Du väljer själv vad Du vill använda.
I fibernätet överförs information och signaler på optisk väg (ljus). Fibern är hårstrå-tunn och helt okänslig för magnetiska och elektriska fält och den avger ingen form av strålning. Fiberkabeln kommer in i lägenheten till en kundenhet/DRG = Digital Residential Gateway. (CPE - Customer Premises Equipment eller CPS - Customer Premises Switch, är andra namn på samma sak).

Kundenheten (DRG) tar emot, delar upp och kvalitetssäkrar bandbredden för TV, telefon och internet. Det gör att kapaciteten i ditt uttag inte minskar om du tittar på TV, ringer eller använder internet samtidigt. 

Via fibernätet har du möjlighet att se analog TV, digital TV, ansluta till internet och ansluta till IP-telefoni. Föreningen nyttjar fibernätet som kabel-TV, för att distribuera analoga TV-kanaler från AT-installation (Bild AT) till samtliga lägenheter. Den boende kan efter eget beslut välja att också titta på digital TV, ansluta till internet och/eller till IP-telefoni. Detta beställs och betalas av den boende. 
Samtliga lägenheter har också en anslutning till det traditionella telefonnätet. 

Analog TV

De analoga kanalerna når du direkt via de TV-antennuttag du har i lägenheten. Du behöver alltså ingen särskild box för att se dessa kanaler. Vilka kanalerna är, framgår av vår kanalplan. 

Föreningen har en kollektiv anslutning och leverans av 22 analoga TV-kanaler från AT-installation (Bild AT) i fibernätet, (www.bildat.se). Kostnaden är 50 kr/månad och den tas ut genom den månatliga avgiftsavin.

Digital TV

Vill du se på digital-TV eller HD-TV måste du själv komplettera din TV med en digital-/HD-box och ett abonnemang till de apparater där du vill se digital-TV. Du kan välja att ha en digitalbox till valfri TV för bästa bildkvalité och ha analoga signaler till resterande TV-

sappa tv som du vill

apparater.Leverantör av digital-/HD-TV i fibernätet är Sappa, (www.sappa.se). Utbud och priser framgår av Sappas folder eller deras hemsida.

Internet

Vill du använda internet i din lägenhet, beställer du en sådan anslutning hos någon av de leveran-törer som finns i Stadsnätet. Vilka dessa är, samt kostnader, överföringshastigheter och bind-ningstider framgår av Stadsnäts hemsida (stadsnat.se). 

Flera leverantörer erbjuder kombinationsanslutning internet och IP-telefoni. Kostnader och villkor framgår av resp. leverantörs hemsida, som du når via Stadsnäts hemsida.

Via internet kan du också välja att se IP-TV (Bredbands-TV). Du beställer sådan anslutning hos någon av de leverantörer som finns i Stadsnätet. Se vidare information på Stadsnäts hemsida.

IP-telefoni

Vill du ringa via fibern beställer du en sådan anslutning hos någon av de leverantörer som finns i Stadsnätet. Vilka dessa är, samt kostnader, överföringshastigheter och bindningstider framgår av Stadsnäts hemsida (stadsnat.se). Du ansluter din telefon till en telefonidosa som du får av din leverantör.

Beträffande kombinationsanslutning IP-telefoni och internet se ovan under Internet.

OBS! Trygghetslarm/bostadslarm/texttelefon fungerar inte vid strömavbrott.                       

Behöver en sådan tjänst bör du kontrollera med din leverantör av tjänsten, hur det fungerar vid strömavbrott. 

Telefon (traditionell)

Det traditionella telefonnätet (kopparnätet) finns i varje lägenhet och kan användas för bl.a. telefoni, ADSL, olika larmtjänster. Eftersom det fasta nätet har en ”batteribackup”, fungerar detta upp till 72 timmar vid strömavbrott.

1.a uttaget finns i hallen för samtliga lägenhetstyper. I lägenheten kan finnas ett antal telefon-uttag på olika platser. 

Telia äger nätet, men du kan självfallet välja andra operatörer för telefonitjänsten eller andra tjänster. 

Felanmälan

Om ett generellt fel uppstår i nätet anmäler normalt föreningen detta, men en boende kan drabbas av fel, som bara berör den egna lägenheten eller en viss leverantör och då måste den boende själv göra felanmälan.  Använd då nedanstående telefonnummer;

Analoga kanaler: 020-66 85 00 (via Securitas till AT-installations jourtekniker)

Digitala kanaler: 0774-444 744 (Sappa)

Internet och IP-telefoni:Den operatör du använder (Tfn.nr hittar du bl.a. på stadsnäts hemsida)

Telefon (traditionell)90 200 (Telia) eller den operatör du använder.

Ägande och ansvar

Fiber: Föreningen äger och ansvarar för driften av all fiberkabel i mark, switchar mm i central-enheten i föreningsgården, samt kundenheten (DRG) som monteras vid TV-uttaget i resp. lägenhet. Kundenheten/DRG skall alltså sitta kvar vid TV-uttaget vid flytt.

Telefon: Telia äger och ansvarar för driften av telefonkopparnätet i mark, kopplingsskåp, samt i lägenheten fram t.o.m. 1.a uttaget i hallen. 
1.a uttaget eller kabeln fram till detta får alltså inte tas bort, även om det inte används!

För att kunna se alla sidor måste du vara boende i brf Passaren samt registrerad på Passaren.se. De privata sidorna visas inte förrän du loggat in!

Login

Go to top