a243888e26e79421c453853a7b86dc26 94a53c

På informationsmötet 30 november informerade ordförande om att det blir en avgiftshöjning från januari 2018. Höjningen blir 1%

Senaste höjning var 2015

För att kunna se alla sidor måste du vara boende i brf Passaren samt registrerad på Passaren.se. De privata sidorna visas inte förrän du loggat in!

Login

Go to top