Omfattning

Föreningens samtliga byggnader är försäkrade genom en fastighetsförsäkring, som är en s.k. fullvärdesförsäkring. Denna tecknas och betalas av föreningen. På vicevärdsexpedition-en kan Du se de fullständiga försäkringsvillkoren.

I fastighetsförsäkringen ingår även bostadsrättstillägg, som en del i fastighetsförsäkringen. Även bostadsrättstillägget är en fullvärdesförsäkring, som tecknas och betalas av föreningen. Det innebär att Du inte själv behöver ha ett s.k. bostadsrättstillägg i din egen hemförsäkring.

Försäkringen för bostadsrättstillägg gäller för den egendom som du enligt Bostadsrättslagen och föreningens stadgar har underhålls- och reparationsansvar för, samt fast inredning som bekostas av dig. Nuvarande försäkringsgivare är Folksam. Nu (år 2012) är grundsjälvrisken 2 000 kr, och maximalt åldersavdrag  15 000 kr.

- Om en skada har skett som berör bostadsrättstillägget, kontakta försäkringsgivaren (Folksam), samt informera  vicevärden.

- Vid skador som täcks av hemförsäkringen, kontaktar de du det bolag du har tecknat hemförsäkring hos.

- Gäller det felanmälan kontakta HSB service, samt informera vicevärden.

Ansvarsförhållanden för försäkringar

Sammanfattningsvis gäller således följande ansvarsförhållanden;

  1. Fasighetsförsäkring                      -                    Brf Passaren
  2. Bostadsrättstillägg                        -                    Brf Passaren
  3. Hemförsäkring                              -                    Bostadsrättshavaren

För att kunna se alla sidor måste du vara boende i brf Passaren samt registrerad på Passaren.se. De privata sidorna visas inte förrän du loggat in!

Login

Go to top