På icke arbetstid för HSB–Service har jourverksamheten förts till Securitas. Vid fel som måste åtgärdas ring 010-303 27 00. Försök dock att i första hand kontakta vicevärden.

Några exempel på akuta problem:

Översvämning.

Risk för olycksfall eller skadegörelse på grund av snö, is eller föremål som hotar att falla ned från fastigheten.

Annan svår situation som kräver omedelbar åtgärd.

Vid ej akuta problem vänta till nästkommande arbetsdag, och tala med vicevärden eller HSB – Service.

Exempel på problem som inte är att betrakta som akuta:

Enstaka fel i lägenheten.

Enstaka ruta sönderslagen.

Droppande kran.

Stopp i tvättställ, diskho etc.

Tänk på att jourverksamheten är mycket dyr, och oftast får lägenhetshavaren själv betala.

Go to top