INFORMATION TILL BOSTADSRÄTTSHAVARE

HSB Brf Passaren har fastighetsförsäkringen hos Folksam forsäkring.

Viktigt!

Du ansvarar själv för lägenhetens inre till exempel golv, innertak, innerdörrar, fönster, tapetsering, målning, köksinredning och sanitetsgods. Bostadsrättsförsäkring ersätter skador på lägenheten som du svarar för genom din underhållsskyldighet enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar.

Som komplement till fastighetsförsäkringen har föreningen förnyat en bostadsrättsförsäkring för samtliga bostadsrättshavare. Några fördelar:

 • -  Högsta ersättningsbelopp - plötslig och oförutsedd händelse, 200 000 kr

 • -  Åldersavdrag - åldersavskrivning vid på återställandekostnader är maximerat till 15 000 kr

 • -  Självrisk - 1500 kr

  Begränsning avseende läckageskador i våtutrymmen

  Förtydligande mellan hem-, bostadsrätts-, och föreningens fastighetsförsäkring

  Hemförsäkring

  Din hemförsäkring gäller för ditt lösöre och ersätter skador som bl. a beror på: Stöld, Läckage, Brand. Försäkringen ersätter också hushållsmaskiner samt glas i dörrar och fönster. Försäkringen ersätter merkostnader som kan tillkomma vid en evakuering. Ansvarsförsäkring kan betala ersättning om du som privatperson blir skadeståndsskyldig. I hemförsäkring ingår även andra viktiga moment som t ex reseskydd, rättsskydd och överfallsskydd.

Den del av ett våtrum som orsakat skadan ersätts inte. Om exempelvis en vattenskada orsakats av bristande tätskikt i ett badrumsgolv ersätter inte försäkringen ett nytt golv, men däremot nya väggar. Orsakas skadan av läckande vägg ersätts inte den väggen, men däremot golvet.

Bostadsrättsförsäkring

Ditt bostadsrättstillägg ersätter skador på bostadsrätten som du är skyldig att underhålla såsom: Badrum (yt- och tätskikt och badrumsporslin). Några bolag ersätter inte yt- och tätskikt, om dessa är orsak till skadan. Kök (kyl, frys, spis, fläkt, diskbänk), Vattenledningar i lägenheten, Övrigt (t ex golv, dörrar, fönster, elledningar) Bostadsrättstillägget ersätter skador på egen bekostad, fast inredning, som du eller tidigare ägare skaffat till bostaden.

Fastighetsförsäkring

Bostadsrättsföreningen har en egen fastighetsförsäkring. Försäkringen innehåller Egendomsskydd, Hyresförlust, Ansvars- och Rättsskyddsförsäkring, Olycksfall för boende och besökare, Maskinförsäkring för byggnad, Oljeskadeförsäkring och Saneringsförsäkring. Skador i fastigheten bör i första hand anmälas till föreningens fastighetsförsäkring.

Fördelning av skadekostnader

Skadeexempel: Vattenskada i våtutrymme/badrum. Skadeorsak är läckage vid klämring/golvbrunn pga. bristfälligt tätskikt. Fördelning sker enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar.

Bostadsrättshavaren: Ansvarar för återställande av ytskikt och tätskikt (avser både arbete och material) samt återmontering av VVS (t.ex. handfat, toalettstol etc.).

Bostadsrättsföreningen: Ansvarar för undersökningskostnaden, demontering av VVS, rivnings kostnad kan hänföras som åtkomstkostnad, återställandekostnad fram till tätskikt, eventuell avfuktning och elförbrukning.

Go to top