Det som är påbörjat nu på Brunnsvägen är justering av kantsten och åtgärder för rivning av en hållplats. Det kan delvis innebära en begränsning i trafiken på Brunnsvägen v 16-18 men mellan v 18-19 kommer vi stänga av Brunnsvägen för att åtgärda den passage som är för cykelvägen över Brunnsvägen.

Caroline Svensson, Projektledare

Örebro kommun

Tekniska förvaltningen/Park & Gata

Go to top