Mosåsvägen och Brunnsvägen
Gatan byggs om med en ny passage. Begränsad framkomlighet under byggtiden.
Tidsplan: våren–juli 2017

Brunnsvägen: Begränsad framkomlighet under veckorna 16, 17 och 18. Vecka 18 och 19 kommer Brunnsvägen vara avstängd i området. Bilister får välja en annan väg.

Mosåsvägen: Begränsad framkomlighet under veckorna 19, 20 och 21. Trafiken leds om via parkeringen på Adolf Mörners plan. Det kommer att finnas skyltning att följa.

På kommunens hemsida finns mer information.

 


Ansvariga: Park och gata, Örebro kommun

Go to top