Passarens styrelse har tecknat ett avtal med EON gällande underhåll och skötsel av fjärrvärmeväxlarna i era bostäder. EON kommer att kontakta alla boende för en funktionskontroll av värmeväxlarna. Dom ska hädanefter kontaktas när något problem uppstår med utrustningen.

EON´s felanmälan som har öppet dygnet runt: 0771-880022

 

 

 

 

 

 

 

Go to top