Hemsidan är uppdelad i två sektioner, en publik och en privat. Den privata delen innehåller information för de boende.
För att se den privata delen måste du vara inloggad. Du måste ha accepterat cookies för att kunna logga in!

joomla logo black

Örebro sjuder av aktiviteter för människor i alla åldrar och har ett stort utbud av kultur, sport- och fritidsaktiviter. Örebro har ca: 140 000 invånare. En del av dem har valt att bo i bostadsrättsföreningen Passaren. Som är beläget i Adolfsberg, söder om stadens centrum . Granne med Nöjesbadet Gustavsvik o Brunnsparken. Brf Passaren består av 158 bostäder med blandade typer av radhus. Utemiljön består av många grönytor, lekplatser och en inhägnad "tennisplan". Som vintertid fungerar som isbana.  
Förening har en mycket aktiv verksamhet för de boende. Fritidsföreningen har aktiviteter för flesta åldrar.

IMG 1320IMG 1346IMG 1313

Fastigheten Brunnslyckan 1, Örebro byggdes år 1981. På fastigheten finns radhus med adresserna Surbrunnsgränd 1-7, 2-88, Hälsogränd 1-121, 2-100. Örebro. Hustyperna är 55 st atreum-, 30 st suteräng- och 73 st en och halv planshus. Föreningens 158 bostäder fördelar sig enligt följande: Lägenhetsfördelning: 19 st 3 rok 83 m², 36 st 4 rok 98 m², 30 st 4 rok 108 m², 57 st 4 rok 117.5 m², 16 st 4 rok 127 m²


 

Info

Brf Passarens snabbguide. 
Akuta fel utanför ordinarie arbetstid anmäls till HSB Service 010-303 27 00.

Vicevärden: Ordinarie arbetstid. 0707305677

Telefoni

Fastigheterna är utrustade med fast telefoni. Det finns också telefoni via fiber. Den boende tecknar själv avtal med operatör.

Försäkring 2021

Brf Passaren har  

Folksam Fastighetsförsäkring samt Nomor när det gäller skadedjur.Bostadsrättstillägget Ingår för de boende i Föreningens fastighetsförsäkring. Hemförsäkring tecknar du själv i valfritt försäkringsbolag. Läs mer>>

Skadedjur 2021

Nomor när det gäller skadedjur.
Nomor kan du själv ringa för hjälp 0771-122 300. Vid skador på själva fastigheten ska föreningen kontaktas innan.

TV 2021

Sappa levererar analog och digital signal till våra fastigheter. (Fastigheterna anslutna till Stadsnät) Sappas digitala basutbud

övriga Digitala kanaler tecknas av de boende själva.

Bredband/Fiber

Fastigheterna är uppdaterade med fiber via "Stadsnät" som är ett Öppet nät. Föreningen äger utrustningen.

Felanmälan

  1. Ska alltid göras till fastighetsskötaren beträffande fel i fastigheten. 0707305677. Vid akuta problem utanför ordinarie arbetstid. 010- 303 27 00 HSB.
  2. TV. Ananloga Kanaler: Sappa 0774-444 744.   (Nytt avtal från 1 juli 2020)
  3. TV. Digitala kanaler: Sappa 0774-444 744.
  4. Bredband/fiber. Kontakta din tjänsteleverantör. (Ex Banhof, Tele 2 osv)
  5. Fjärrvärme och ventilation. Kontakta vicevärden 0707305677

 

Lägenhetsunderhåll

Du är skyldig att underhålla din lägenhet (s.k. inre underhåll). Omfattningen av det inre underhållet framgår av föreningens stadgar. Var särskilt uppmärksam på lägenhetens våtutrymmen och vatteninstallationer. Läckage kan orsaka vattenskador och dessa kostar både pengar att åtgärda och orsakar dig också andra olägenheter. Vattenläckage skall Du omgående anmäla till fastighetsskötaren eller vicevärden.

Du får invändigt inreda och omforma din lägenhet enligt stadgarna, t.ex. måla, tapetsera, byta golv, tak, dörrar, köksinredning, WC mm. Vattenanslutningar och avlopp, samt elinstallationer måste göras fackmannamässigt och enligt Boverkets byggregler. Våtrumsarbeten, t.ex. sättning av kakel och klinker, måste utföras av auktoriserad installatör. Vid byte av köksfläkt, krävs att denna är av s.k. Alliance-typ, dvs. den ska kunna anslutas till och fungera med lägenhetens ventilationssystem

Detta får du inte göra:

Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar

  • 1. ingrepp i en bärande konstruktion,
  • 2. ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller
  • 3. annan väsentlig förändring av lägenheten.
  • När Du utför bullerstörande arbete själv eller med hjälp av en entreprenör, skall arbetena göras vardagar

  • 07.30-18.00. Om du ndantagsvis måste utföra arbeten på annan tid, ska Du ha ett medgivande från dina grannar.

Webmaster

Kontakta webmaster

Fasighetsskötarna/Vicevärd

Magnus kommer att finnas tillgängliga på telefon från kl 07:15 till kl 16.30 Måndag till Torsdag
och Fredag frå n k l 07:15-14:00, 0707305677 till Magnus.
Vi håller dock stängt under frukosten 09:00-09:30 och lunchen 12:00-12:30.

Akuta fel utanför ordinarie arbetstid anmäls till HSB Service  010- 303 27 00.

Soprum (nytt 2017)

Du kan kan se hämtschema för avfall för respektive soprum här>>


Tyck till

Nu har vi en sida där du kan tycka till om vad som händer i föreningen, området eller gemensamma utrymmen. Du kan vara anonym om du vill. Olämpliga inlägg kan komma att tas bort. "Grannarna på Brunnsängen"

Felkoder ventilationsaggregatet

Felkoder

Anslagstavla

Ordförande - 2 months ago

Inom området finns råttor. Nomor har varit här o lagt ut fällor. Nomor återkommer. (Nomor är det företag vi har avtal med ang. skadedjur)

Vicevärden - 7 months ago

Garagetaks-renovering börjar1/3 - 2022Hej,Första etappen gäller röda garagen med start 1/3 - 2022 från garageports-nummer 133 - 152.I det garaget får ingenting finnas, varken bilar eller annat under tiden 1/3 till 16/3.Alla andra som har garage på röd parkering uppmanas använda sina för att lämna plats på parkeringen för dom som inte har tillgång till sitt garage.Det är viktigt att följa dessa uppmaningar, dels med hänsyn till era grannar och dels för att inte fördyra / fördröja renoveringen.

Vicevärden - 8 months ago

Tydligen så förekommer det att boende fått telefonsamtal att det ska komma någon och göra rent spisfläkten och dess kanal. Det finns ingen skyldighet att släppa in den personen. Om någon ringer-fråga vem som beställt jobbet. Rengöring av fläktkanalen är föreningens ansvar och rengöring av spisfläkt är den boendes. När det är dags för rengöring av ventilationskanaler, så kommer ni att få besked i god tid från styrelsen och Magnus.

Vicevärden Passaren - 10 months ago

Sista körning av trädgårdsavfall blir den 2/11.Sedan startar avfallshämtningen igen i slutet av april.

Styrelsen - 11 months ago

Medlemsmöte är inplanerat till den 25:e november kl.17.30

Your browser does not support the HTML5 canvas tag.
Cancel
Go to top